جمعيت شناسي در بازاريابي

0
309

جمعيت شناسي يا Demography  جز علوم اجتماعي است كه با هدف شناخت جمعيت انساني و تغييرات آن در طول زمان انجام ميشود. داده هاي و اطلاعات مبتني بر جمعيت پايه اصلي جمعيت شناسي است كه يكي از اين منابع نفوس و مسكن است. مسلما با  سرشماری عمومی نفوس و مسکن ايران آشنا هستيد، در ابتدا اين سرشماري هر ۱۰ سال يكبار انجام ميشد ولي از سال ۱۳۸۵ اين سرشماري هر۵ سال با دستور رئيس جمهور توسط مركز آمار ايران صورت ميگيرد.

باتوجه به گستردگي و برداشت ميداني شاخص هاي مبتني بر جمعيت در سرشماري نفوس و مسكن، نتايج حاصل از  تحليل و پردازش داده ها و اطلاعات بر مبنا جمعيت، دانش مناسبي را براي شناخت بازار و فرصت شناسي به وجود مياورد.  داده هاي و اطلاعات تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن ۹۵

به عنوان مثال بيايد يك تحليل بازاريابي مختصري را به منظور شناخت دموگرافي و فرصت بازار را با توجه به اين امار انجام دهيم:

بازار فعاليت مورد نظر استان تهران / اين استان ۱۶ شهرستان دارد /  تهران، اسلام شهر، شهريار و قدس چهار شهرستان پرجمعيت اين استان است/ هدف مورد نظر ما بازار خود تهران است / جمعيت تهران طبق سرشماري ۹۵، ۸ميليون ۶۹۳ نفر است/ جمعيت مرد و زن تقريبا برابر است و پراكندگي جمعيت بر مبنا سن و جنسيت  به شكل زير صورت گرفته است.

بايك نگاه اوليه ميتوانين جمعيت هاي بزرگ بازار را تشخيص دهيد.( البته هميشه مبني جمعيت بازار نيست اين نگاه وابسته به نوع فعاليت/محصول و برنامه ريزي شما است اين يك نگاه بدون محصول است)

  • جمعیت مرد –  ۳۰ تا ۳۴ سال
  • جمعیت مرد –  ۳۵ تا ۳۹ سال
  • جمعیت زن –  ۲۵ تا ۲۹ سال
  • جمعیت زن –  ۳۰ تا ۳۴ سال
  • جمعیت زن –  ۳۵ تا ۳۹ سال

آنچه مهم است اينكه شما با زنان و مردان رده هاي سني ۲۵ تا ۳۹ سال سركار داريد. علايق و نياز هاي اين رده سني ميتواند بزرگترين فرصت را براي كسب و كار شما ايجاد كند لذا توجه خودتان را روي پرسونايي مشتريان(شناخت علايق و نيازها و رفتارها) اين رده سني قرار دهيد.

كوچك سازي و مشتريان يا به عبارتي بخش بندي مشتريان يكي از مهمتري گام هاي است كه بايد براي معرفي مشتري و برنامه ريزي فروش از آن استفاده كرد، كه مهمترين گام آن نيز از همين تفكيك و شناخت اوليه جمعيت و ساختار آن

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید