data analysis and business intelligence

استفاده از قدرت تجزیه و تحلیل داده ها و هوش تجاری برای موفقیت

در دنیای امروزی مبتنی بر داده، کسب‌وکارها دائماً به دنبال راه‌هایی برای کسب مزیت رقابتی هستند. تجزیه و...
Ali Bahrami
افرادی که آنقدر دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند، کسانی هستند که واقعاً این کار را می کنند.