قدرت داستان

قدرت داستان

من یک کوهنورد و طبیعت گردم علاقه زیادی به کمپ و سفر دارم، مدتی بود همیشه توی این فکر بودم که زندگی بلند مدت در دامن طبیعت چه حسی داره. اگر میشد...
Ali Bahrami
افرادی که آنقدر دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند، کسانی هستند که واقعاً این کار را می کنند.

مطالب كسب و كار هاي ديجيتال