پروانه فعالیت در حوزه محصولات امنيتي ديجيتال

اداره كل ارزيابي امنيتي محصولات (ارم) زيرمجموعه معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعاتتاييد و ارزيابي محصولات امنيتي در قالب مجوز هاي دولتي و خصوصي از مهمترين مواردي است كه توليد كنندگان محصولات امنيتي...
Ali Bahrami
افرادی که آنقدر دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند، کسانی هستند که واقعاً این کار را می کنند.

مطالب كسب و كار هاي ديجيتال